Aplikacja w INTERREG V-A Litwa-Polska

Aplikacja w Programie współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska

Zakończyliśmy przygotowanie aplikacji w ramach III naboru wniosków Programu współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne.
Nabór trwa od 3 kwietnia 2018 roku, a ostateczny termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 czasu litewskiego (GMT +02:00).

W trzecim otwartym naborze mogły być składane wnioski przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:

Priorytet 1.
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
Priorytet 2.
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
Priorytet 4.
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

 

Więcej informacji o konkursie i naborze wniosków w ramach Programu współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska:

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl