CSR

CSR

Corporate Social Responsibility

We współczesnym świecie prowadzić odpowiedzialnie biznes oznacza również zwracać baczną uwagę na potrzeby społeczeństwa i ochronę środowiska.
W pełni akceptujemy taki punkt widzenia, dlatego angażujemy się i wspieramy projekty, które mieszczą się w definicji społecznej odpowiedzialności biznesu.

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl