Aktualności

Galeria spotkań zagranicznych EC

Galeria spotkań zagranicznych EC

Galeria spotkań zagranicznych EC w ramach Programów INTERREG. W ostatnich kilku latach zespół EC Euro Consulting miał przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach w ramach przygotowywania wspólnych projektów – m.in. w Programie INTERREG Litwa-Polska 2021-2027, Programie Polska-Słowacja 2021-2027, Programie INTERREG Litwa-Polska 2014-2020.

czytaj dalej
Wizyta w Paezeriai Litwa

Wizyta w Paezeriai Litwa

Wspólna wizyta Partnerów i EC w Dworku Paezeriai na Litwie w ramach przygotowywania wspólnych projektów dla drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy INTERREG VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – Małe Projekty.

czytaj dalej
Nowe szkolenia dla nauczycieli Przedszkoli 2023

Nowe szkolenia dla nauczycieli Przedszkoli 2023

NOWE szkolenia dla nauczycieli przedszkoli w 2023 r. z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Serdecznie zapraszamy zainteresowane Przedszkola do udziału w Szkoleniach dla nauczycieli przedszkoli, na które można uzyskać nawet 100% dofinansowania…

czytaj dalej
Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli 2022

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli 2022

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. z sukcesem zorganizowała i przeprowadziła kolejne cykle szkoleń dla nauczycieli przedszkoli w 2022 i 2021 r. z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. We wspomnianych latach odbyły się trzy szkolenia liczące po kilka edycji. Firma przeszkoliła blisko 140 osób z kilkudziesięciu przedszkoli.

czytaj dalej
Aplikacja w RPO WiM 9.1.1 schemat C

Aplikacja w RPO WiM 9.1.1 schemat C

Usługi medyczne – Sukces aplikacji z RPO WiM 9.1.1, Schemat C – Kolejny raz przygotowany przez naszą firmę projekt odniósł sukces w postaci otrzymania dofinansowania z Programu RPO WiM 2014-2020. Firma opracowała pełną dokumentację aplikacyjną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

czytaj dalej
Aplikacja w RPO WiM 9.1.1 Schemat F

Aplikacja w RPO WiM 9.1.1 Schemat F

EC Euro Consulting Sp. z o.o. opracowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. w celu zwalczania epidemii COVID-19″ ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020 – COVID-19, Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych – Schemat F. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.

czytaj dalej
Sukces dwóch aplikacji z Działania 4.4.4. – gm. Kętrzyn i Giżycko

Sukces dwóch aplikacji z Działania 4.4.4. – gm. Kętrzyn i Giżycko

Firma EC Euro Consulting opracowała dwie dokumentacje aplikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Oba projekty odniosły sukces w postaci przyznanego dofinansowania z Programu.

czytaj dalej
Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli z KFS

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli z KFS

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. z sukcesem zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkoli.

czytaj dalej
Kurs ICT Projekt mazowieckie

Kurs ICT Projekt mazowieckie

EC Euro Consulting Sp. z o. o. realizuje obecnie Kursy komputerowe ICT w ramach Projektu pn. „Kompetencje przyszłości pod kontrolą” na terenie województwa mazowieckiego.

czytaj dalej
Projekt RPO WiM 2.2.1 Realizacja

Projekt RPO WiM 2.2.1 Realizacja

Wspólnie z Gminą Ryn (Lider Projektu) jesteśmy w trakcie realizacji Projektu pn.„Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”. Zrealizowane zostały dotąd wszystkie założone szkolenia dla nauczycieli Szkole Podstawowej w Rynie.

czytaj dalej
Szkolenie fryzjerskie „Kreujemy piękno we włosach”

Szkolenie fryzjerskie „Kreujemy piękno we włosach”

Kreujemy piękno we włosach! Z sukcesem zakończyliśmy kolejną odsłonę profesjonalnych szkoleń fryzjerskich prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów – pn. „Kreujemy piękno we włosach”. Tym razem z dziedziny fryzjerstwa damskiego! Obejmowały tematykę strzyżeń i modelowania fryzur damskich oraz fryzjerstwo artystyczne do celów konkursowych.

czytaj dalej
Nowe profesjonalne szkolenia stomatologiczne

Nowe profesjonalne szkolenia stomatologiczne

Kierujemy do Państwa wyjątkową ofertę profesjonalnych szkoleń stomatologicznych i możliwość szkolenia się u najlepszych specjalistów w branży – m.in. wybitnych lekarzy Prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Pietruską i Prof. dr hab. n. med. Jana Pietruskiego specjalizujących się w periodontologii, protetyce, ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej i endodoncji, a także cenionego specjalisty z zakresu protetyki dr n. med. Aleksandra Maja.
Możliwość dofinansowania do 80%!!

czytaj dalej
Projekt RPO WiM 2.2.1 z Gminą Ryn

Projekt RPO WiM 2.2.1 z Gminą Ryn

  Obecnie wspólnie z Liderem Projektu - Gminą Ryn realizujemy Projekt pn. "Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie" na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.   Oferujemy udział w...

czytaj dalej
Komunikat – Kontakt z firmą od 04.11

Komunikat – Kontakt z firmą od 04.11

Uwaga – Kontakt z firmą od 04.11 – W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników firmy oraz w związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, od środy, w dn. od 04.11 do 10.11 włącznie nie będzie możliwości kontaktu osobistego w biurze z pracownikami naszej firmy. Kontakt będzie możliwy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej…

czytaj dalej
Program LT-PL – Spotkanie w Kalvarii

Program LT-PL – Spotkanie w Kalvarii

W ramach przygotowywania wspólnego projektu dla Gminy Budry oraz Rejonu Kalvaria w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, mieliśmy przyjemność uczestniczyć we wspólnym spotkaniu Partnerów, które odbyło się w Kalvarii dnia 01.07.2020 r. W jego wyniku złożono Aplikację w ramach 5-tego naboru wniosków w Programie.

czytaj dalej
Projekt RPO 2.3.1 Forma zdalna

Projekt RPO 2.3.1 Forma zdalna

Uprzejmie informujemy o zmianie formy realizacji projektu pn. „Postaw na swój sukces” z formy stacjonarnej na zdalną – w zakresie części Zadania 2. Kursy ICT – za realizację której odpowiada Lider projektu. Zamieszczamy nowy Harmonogram szkoleń ICT. Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Projekt realizowany przez EC Euro Consulting Sp. z o. o. wraz z Partnerami Open Education Group Sp. z o.o. i Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Olsztynie. ZAPRASZAMY!

czytaj dalej
Komunikat – Kontakt z firmą od 16.03

Komunikat – Kontakt z firmą od 16.03

Uwaga – Kontakt z firmą od 16.03 – W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników firmy oraz w związku z koniecznością  podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, od poniedziałku, w dn. od 16 do odwołania nie będzie możliwości kontaktu osobistego w biurze z pracownikami naszej firmy. Kontakt będzie możliwy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej…

czytaj dalej
Projekt RPO 2.3.1

Projekt RPO 2.3.1

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Postaw na swój sukces” organizowanym w ramach RPO WiM 2.3.1. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach języka angielskiego i niemieckiego oraz kursach komputerowych ICT. Projekt realizowany przez EC Euro Consulting Sp. z o. o. wraz z Partnerami Open Education Group Sp. z o.o. i Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Olsztynie. ZAPRASZAMY!

czytaj dalej
Oferta Profesjonalnych Szkoleń Stomatologicznych

Oferta Profesjonalnych Szkoleń Stomatologicznych

Kierujemy do Państwa wyjątkową ofertę profesjonalnych szkoleń medycznych związanych z tematyką stomatologiczną i możliwość szkolenia się u najlepszych specjalistów w branży – wybitnych lekarzy Prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Pietruską i dr hab. n. med. Jana Pietruskiego specjalizujących się w periodontologii, protetyce, ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej i endodoncji, a także przez cenionego specjalistę z Brazylii Ivana Huanca.

czytaj dalej
Aplikacja w Programie INTERREG V-A Litwa-Polska

Aplikacja w Programie INTERREG V-A Litwa-Polska

Zakończyliśmy przygotowanie aplikacji w ramach III naboru wniosków Programu współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne. Nabór trwa od 3 kwietnia do 28 czerwca 2018 roku do godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT +02:00). W trzecim otwartym naborze mogły być składane wnioski w ramach następujących priorytetów…

czytaj dalej

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl