Kurs komputerowy ICT – Projekt RPO MA 10.02

Kurs komputerowy ICT – Projekt RPO MA 10.02

Logotypy Regionalnego Programu Opeacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

EC Euro Consulting Sp. z o. o. realizuje obecnie Kursy komputerowe ICT w ramach Projektu pn.
„Kompetencje przyszłości pod kontrolą” na terenie województwa mazowieckiego.

 

Oferujemy udział w bezpłatnych kursach komputerowych ICT dla 27 osób mieszkających, pracujących lub uczących się na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Terminy realizacji kursów:   06.2022 – 09.2022

Łączny czas trwania kursu:    96 godzin.

 

Kursy są częścią projektu „Kompetencje przyszłości pod kontrolą”.

 

Informacje o Projekcie:

 

Źródła finansowania

Projekt “Kompetencje przyszłości pod kontrolą” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie: 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Cel Główny Projektu

Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego lub ICT przez minimum 231 osób dorosłych powyżej 25 roku życia które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2022 r.

Beneficjent Projektu

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69,
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl

Wartość projektu                               711 758,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich        569 406,96 zł

 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://kompetencjepodkontrola.pl/  .

 

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl