Strefa Inwestycji

Strefa Inwestycji

Wybrane realizacje:

Analizy ekonomiczne

Studia wykonalności projektów

Miasto i Gmina Jawornik Polski

Gmina Kruklanki – 2 projekty

Kętrzyńskie Centrum Kultury

Ośrodek Kultury w Miłkach

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie

Gmina Budry

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Kowale Oleckie

Samodzielny Publiczny Gminny  Ośrodek Zdrowia w Kowalach Oleckich

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Gmina Giżycko

Szpital Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Ryn

Gmina Giżycko – RPO 9.3.4

Gmina Kruklanki

Gmina Nidzica

Gmina Mrągowo

Miasto Kętrzyn

TURWOL Wiesław Wolny

Starostwo Powiatowe w Olecku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olszynie

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Powiat Nowomiejski

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewo

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.

Gmina Ruciane-Nida

ZGKiM Pasym Sp. z o.o.

ZWiK Sp. z o.o., Mrągowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o.

Gmina Miasto Mrągowo

Łukasz Adamski Handel i obrót energią

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Wojciech Maluchnik Firma PHU „EKKO”

Dworek Dębówko Jadwiga Jeżewicz

Gmina Piecki

Gmina Olsztyn

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Wodociągi Braniewo

Gmina Szczytno

Powiat Węgorzewski

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Choroby Płuc w Olsztynie

Powiat Nowomiejski

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Gmina Szczytno

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (Nidzica)

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Oświaty „ŻAK” w Biskupcu

Fundacja Mikael

Analizy efektywności kosztowej

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Bisztynek

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Nidzicy

Gmina Budry

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewo

Gmina Nidzica

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Olsztynek

Gmina Świętajno

Gmina Budry

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu

Gmina Węgorzewo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. (Nidzica)

Audyty finansowe projektów

Gmina Szczytno

Gmina Wielbark

Gmina Nidzica

Gmina Nidzica

Raporty z osiągnięcia wskaźników po zakończeniu projektów

Powiat Szczycieński

Powiat Szczycieński

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Rozliczenia projektów współfinansowanych przez UE

Dokumenty strategiczne

Lokalne Programy Rewitalizacji

Gmina Kielce

Gmina Biskupiec

Strategie rozwoju lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Żubra”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Podlasie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna”

Gmina Biskupiec

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Gmina Świątki

Gmina Budry

Gmina Kolno

Gmina  Purda

Gmina Bartoszyce

Gmina Zalewo

Plany Odnowy Miejscowości

Gmina Biskupiec

Gmina Górowo Iławeckie

Gmina Bartoszyce

Gmina Nidzica

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Świątki

Gmina Dywity

Ochrona środowiska

Programy Ochrony Środowiska

Powiat Nowomiejski

Gmina Szczytno

Powiat Szczycieński

Powiat Ełcki

Gmina Budry

Powiat Węgorzewski

Programy Gospodarki Odpadami

Powiat Piski

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Kruklanki

Gmina Biskupiec

Gmina Gietrzwałd

Gmina Kowale Oleckie

Gmina Biskupiec

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Gmina Nidzica

Gmina Szczytno

Gmina Biskupiec

Gmina Nidzica

Gmina Nidzica

Gmina Kowale Oleckie

Oceny oddziaływania na środowisko i raporty OŚ

Powiat Węgorzewski

Powiat Nowomiejski

Gmina Rozogi

Gmina Biskupiec

Gmina Frombork

Gmina Miasto Elbląg

Pozwolenia zintegrowane

USKOM

Zamówienia publiczne

Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przy udzielaniu zamówień publicznych (w tym współfinansowanych ze środków UE) oraz szkoleń.

WIĘCEJ

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest społeczną odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne oraz metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych.

WIĘCEJ

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl