Projekt 2.2.1 „Kreatywnie i twórczo…”

Projekt 2.2.1 „Kreatywnie i twórczo…” – Szkolenia

Wspólnie z Gminą Ryn (Lider Projektu) jesteśmy w trakcie realizacji Projektu pn.
„Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrealizowane zostały dotąd wszystkie założone szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rynie. Niedługo zakończą się także studia podyplomowe przewidziane w ramach projektu i finansowane z niego dla zainteresowanych nauczycieli. Lider projektu zaś realizował zajęcia dla dzieci, gdy tylko było to możliwe ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii (COVID-19) EC Euro Consulting (Partner projektu), w uzgodnieniu z Liderem projektu, podjął decyzję o zmianie formy realizacji niektórych ze szkoleń w ramach projektu z formy stacjonarnej na zdalną, na co uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej. Stan pandemii został wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Komunikatem Instytucji Zarządzającej odnośnie realizacji projektów z dnia 31.03.2020 r. Dla zwiększenia efektywności zajęć w formie zdalnej, zwiększono ich częstotliwość i skrócono czas trwania. Szkolenia zostały zrealizowane bez przeszkód.

 

Zrealizowane szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu:

 
W RAMACH 1 TYPU OPERACJI:

– Szkolenie z Neurodydaktyki – Grupa I                                    w terminie 09 – 10.10.2020 r.

– Szkolenie z Neurodydaktyki – Grupa II                                  w terminie 23 – 24.10.2020 r.

– Kurs umiejętności prowadzenia rozmów z trudnym rodzicem i uczniem              w terminie 06 – 09.11.2020 r.

– Szkolenie „Terapia ręki”                                                            w terminie 11 – 18.12.2020 r.

W RAMACH 2 TYPU OPERACJI:

– Szkolenie „METODA EKSPERYMENTU”                                 w terminie 02.10.2020 – 21.01.2021r.

 

W RAMACH 3 TYPU OPERACJI:

– Szkolenie „Obsługa Nowoczesnego Sprzętu Informatycznego”      w terminie 29 – 30.12.2020 r.

 

   

Projekt „Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl