Galeria spotkań zagranicznych EC w ramach Programów INTERREG

Galeria spotkań zagranicznych EC w ramach Programów INTERREG

W ostatnich kilku latach zespół EC Euro Consulting miał przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach w ramach przygotowywania wspólnych projektów dla naborów wniosków w Programach Współpracy Transgranicznej, m.in.:

Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – Małe Projekty,

Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – Projekty Regularne,

Programie Polska- Słowacja 2021-2027 – Projekty Regularne,

Programie Polska- Słowacja 2021-2027 – Małe Projekty,

Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 – Projekty Regularne.

Spotkania były konstruktywne i owocowały wspólnym złożeniem wniosków w ramach współpracy transgranicznej.

Projekty złożono m.in. w ramach następujących priorytetów:

Program Litwa-Polska 2021-2027

Priorytet 2 – Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, Cel szczegółowy 2.1., Cel szczegółowy 2.2.

oraz Priorytet 3 – Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, Cel szczegółowy 3.2.

 

Program Litwa-Polska 2021-2027

Wizyta w Druskiennikach

 

 

Wizyta w Kłajpedzie

 

 

Wizyta w Paezeriai, Rejon Vilkaviskis

 

 

Wizyta na warsztatach na Litwie

 

 

Program Polska- Słowacja 2021-2027

 

 

 

Program Litwa-Polska 2014-2020

Wizyta w Muzeum Zanavykai, Rejon Sakiai

 

Więcej informacji o Programach i pozostałych dostępnych Priorytetach można znaleźć na stronach:https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

 

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl