Wizyta w Dworku Paezeriai w ramach INTERREG

Wizyta w Dworku Paezeriai w ramach INTERREG

W ramach przygotowywania wspólnych projektów w ramach drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy INTERREG VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – Małe Projekty, mieliśmy przyjemność uczestniczyć we wspólnym spotkaniu Partnerów, które odbyło się w Dworku Paezeriai, w Rejonie Vilkaviskis na Litwie dnia 29.01.2024 r.

Spotkanie było bardzo konstruktywne i przypieczętowało wspólne złożenie dwóch kolejnych projektów w ramach współpracy transgranicznej.

Projekty złożono w ramach Priorytetu 2 – Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, Celu szczegółowego 2.2.

oraz Priorytetu 3 – Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, Celu szczegółowego 3.2.

Więcej informacji o Programie i pozostałych dostępnych Priorytetach można znaleźć na stronie:

https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl