Projekt „Postaw na swój sukces” – forma zdalna szkoleń ICT

Projekt RPO 2.3.1 – Forma zdalna szkoleń ICT

Uprzejmie informujemy o zmianie formy realizacji projektu pn. „Postaw na swój sukces” z formy stacjonarnej na zdalną – w zakresie części Zadania 2. Kursy ICT – za realizację której odpowiada Lider projektu. Na wspomnianą zmianę uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej programem w pismach z dnia 04.06.2020 oraz 19.06.2020.

Beneficjent podjął wspomnianą decyzję w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii (COVID-19) wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Komunikatem Instytucji Zarządzającej odnośnie realizacji projektów z dnia 31.03.2020 r.

EC Euro Consulting Sp. z o.o. odpowiedzialny za realizację części Zadania 2 Kursy ICT oświadcza, że spełni wszystkie warunki dotyczące realizacji szkoleń w formie zdalnej wskazane w Komunikacie Instytucji Zarządzającej z dnia 31.03.2020 r. odnośnie realizacji projektów.

 

Poniżej przedstawiamy nowy Harmonogram szkoleń ICT:

 

Numer edycji (grupy)                         Czas trwania                       Data egzaminu

I edycja                                          VII – X.2020                               X.2020

II edycja                                         VII – X.2020                               X.2020

IIII edycja                                    X.2020 – I.2021                           I.2021

IV edycja                                    X.2020 – I.2021                           I.2021

V edycja                                    XII.2020 – III.2021                        III.2021

 

Harmonogram do pobrania   (PDF, 177 KB)

 

Projekt „Postaw na swój sukces” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl