Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli 2022

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli w 2022 i 2021 r.

z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. z sukcesem zorganizowała i przeprowadziła kolejne cykle szkoleń dla nauczycieli przedszkoli.
W latach 2022 i 2021 firma przeszkoliła łącznie 138 osób z kilkudziesięciu przedszkoli. We wspomnianych latach odbyły się trzy szkolenia liczące po kilka edycji:

 

„Dziecko wymagające – wykorzystywanie innowacyjnych metod i form w pracy z dzieckiem w przedszkolu”

Obejmowało 60 godz. dydaktycznych

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: emocje dziecięce i ich wpływ na rozwój dziecka, zabawy stymulujące zmysły, efektywna współpraca z rodzicami, praca z dzieckiem zdolnym – myślenie komputacyjne. To szkolenie organizowane w formie on-line na żywo.

 
 
Odbyły się dwie edycje kursu w następujących terminach:

I Edycja rok 2022
– przeszkoliliśmy pracowników przedszkoli z: Warszawy, Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy, Legnicy, Siemiatycz oraz powiatu olsztyńskiego i kartuskiego

II Edycja rok 2021
przeszkoliliśmy pracowników przedszkoli z: Gdańska, Bydgoszczy, Szczecina, Katowic, Słupska, Suwałk, Mrągowa, Ostródy, powiatów: lęborskiego, dzierżoniowskiego oraz starogardzkiego

 

„Kompleksowe wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy nauczyciela przedszkola”

 

Obejmowało 58 godz. dydaktycznych

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: terapia ręki, wielozmysłowa stymulacja rozwoju dzieci, stymulacja rozwoju mowy poprzez zabawę, Jak rozwija się i uczy mózg dziecka i jak wpływają na to urządzenia ekranowe, współpraca z rodzicami. Było to szkolenie przeprowadzone w formie online na żywo.

 
Odbyły się dwie edycje kursu w następujących terminach:

 

I Edycja rok 2022
– przeszkoliliśmy pracowników przedszkoli z: Warszawy, Legnicy, powiatów: olsztyńskiego, limanowskiego,
opolskiego

II Edycja rok 2021
przeszkoliliśmy pracowników przedszkoli z: Bydgoszczy, Szczecina, Słupska, Suwałk, Mrągowa, Ostródy,
powiatów: węgorzewskiego, lęborskiego, dzierżoniowskiego oraz starogardzkiego.

 

„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – wprowadzenie i
przykłady rozwiązań praktycznych”

 

Obejmowało 58 godz. dydaktycznych

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: wielozmysłowa stymulacja rozwoju dzieci, czym jest wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja – rola nauczyciela i rodzica stymulacja rozwoju mowy poprzez zabawę, terapia ręki. Było to szkolenie przeprowadzone w formie online na żywo.

 
Odbyła się jedna edycja kursu w 2022 roku dla pracowników przedszkoli.

 

Zajęcia wszystkich wymienionych szkoleń prowadzone były przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w placówkach oświatowych i regionalnych ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli. To wszystko stanowi o wysokiej jakości szkoleń.

 

Udział w kursach był dofinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl