Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli

z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. z sukcesem zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkoli.
W latach 2020 i 2019 firma przeszkoliła łącznie blisko 100 osób z 29 przedszkoli. We wspomnianych latach odbyły się dwa szkolenia liczące po kilka edycji:

 

„Dziecko wymagające – wykorzystywanie innowacyjnych metod i form w pracy z dzieckiem w przedszkolu”

 

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia: zabawy stymulujące zmysły, emocje dziecięce i ich wpływ na rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym – myślenie komputacyjne. Szczegółowe tematy obejmowały: wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, zabawy pomagające stymulować zmysły małego dziecka w sposób bezpieczny, nie nudny, kolejne etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, temperamenty i ich wpływ na zachowanie dziecka, różnice między karą a konsekwencją, zasady motywowania dziecka, zajęcia wprowadzające w tematykę kodowania wykorzystujące proste aktywności uczniów bez użycia narzędzi TIK, wykorzystanie narzędzi TIK na zajęciach edukacyjnych, zasady bezpiecznego korzystania z nowych technologii, narzędzia przygotowujące do nauki kodowania i dekodowania.

 
 
Odbyły się dwie edycje kursu w następujących terminach:

I Edycja
27 czerwiec – 07 listopad 2020 r. – dla pracowników przedszkoli z powiatów: mrągowskiego i giżyckiego

II Edycja
20 czerwiec – 21 listopad 2020 r. – dla właścicieli i pracowników przedszkoli z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

 

„Kompetencje kluczowe jako recepta na skuteczną integrację świata dziecka i dorosłego”

 

Szkolenie obejmowało tematykę z kompetencji kluczowych, technologii informacyjnych oraz integracji sensorycznej. Uczestnicy nabyli nową wiedzę i umiejętności z następującego zakresu: kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji przedszkolnej, rozwój zawodowy nauczyciela wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych; wprowadzenie dziecka w świat technologii informacyjno-komunikacyjnych – narzędzia TIK i innowacyjne metody pracy prowadzenia zajęć – kodowanie i dekodowanie; wspieranie rozwoju dziecka pod kątem integracji sensorycznej (metoda integracji sensorycznej, rozpoznawanie objawów dysfunkcji integracji sensorycznej, praktyczna wiedza w zakresie wspierania rozwoju dziecka i skuteczne sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego).

 
Odbyły się dwie edycje kursu w następujących terminach:

 

I Edycja – 17 maj – 23 listopad 2019 r. – dla właścicieli i pracowników przedszkoli z powiatów: giżyckiego, oleckiego oraz węgorzewskiego

II Edycja – 05 kwiecień – 08 czerwiec 2019 r. – dla właścicieli i pracowników przedszkoli z miasta Olsztyn oraz powiatu olsztyńskiego.

 

Zajęcia obu szkoleń prowadzone były przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w placówkach oświatowych i regionalnych ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli. To wszystko stanowi o wysokiej jakości szkoleń.

 

Udział w kursach był dofinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl